Almanca Kısatlmalar
ve Anlamları

die Abkürzung” Almanca’da “kısaltma” anlamına gelir. Almanca’da da her dilde olduğu gibi kısaltmalar vardır. Almanca’yı öğrenirken bu kısaltmaları bilmek Almanca öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. 

Bu yazıda Almanca öğrenmeye yeni başlayanların bilmesi gereken ve Almanca sözlüklerde karşınıza çıkabilecek 13 önemli Almanca kısaltma ve bunların anlamından bahsedeceğim.

Artikel Kısaltmaları

Almanca’da kelimeler öğrenilirken artikelleri ile birlikte öğrenilmelidir. Sözlükte bir kelimeyi arattığımızda kelimenin artikeli genelde bir harf ile temsil edilir.

Almanca’da 4 artikel vardır. Bunlar “der, die das” ve çoğul kelimeler için olan “die” dir.

Bir kelimenin yanında “m” harfi varsa bu kelimenin artikeli der (maskulin) artikelidir.

Bir kelimenin yanında “f” harfi bulunuyorsa o zaman bu kelimenin artikeli die (feminin) artikelidir.

Bir kelimenin yanında “n” ya da “nt” harfi bulunuyorsa o zaman bu kelimenin artikeli das (neutral) artikelidir.

pl.” kısaltması ise çoğul anlamına gelen “plural” kelimesini temsil etmektedir. Bu nedenle bu kısaltmaya sahip olan kelimenin artikeli die (plural) olur.

Almanca İsmin Halleri

Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da ismin halleri vardır. İsmin halleri sırası ile Nominativ, Akkusativ, Dativ ve Genitiv olarak adlandırılır. Bu kelimelerin sırası ile kısaltması “Nom., Akk., Dat. ve Gen.” şeklinde verilir. 

Genitiv B1 seviyesinde öğrenilse de kısaltmasını bilmek yararlı olabilir.

Almanca Belgisiz Zamirler

Almanca’da belgisiz zamirlere Indefinitpronomen adı verilir. Bunlardan “biri” ve “bir şey” anlamına gelen zamirler günlük konuşmada ve sözlüklerde oldukça sık kullanılır.

Bu zamirlerin kısalması fiilin hangi nesne (akk, dat) ile kullanılacağı ile ilgili ipucu verebilir.

Almanca’da “jemand” “biri” anlamına gelen bir belgisiz zamirdir ve bu zamir “jmd” şeklinde kısaltılır.

jemanden” ise bu zamirin akkusativ halidir ve “birini” anlamına gelir. Bu zamirin kısaltması ise “jmdn.” ya da “jdn.” olarak karşınıza çıkabilir. 

jemandem” ise jemand zamirinin dativ halidir ve “birine” anlamına gelir. Bu zamirin kısaltması ise “jmdm.” ya da “jdm.” olarak karşınıza çıkabilir.

anrufen (jdn.)” şeklinde bir kısaltma gördüğünüzde bu fiilin akkusativ bir nesne ile kullanılacağını anlayabilirsiniz. Bu fiil (telefonla) aramak anlamına gelmektedir. Bu kısaltma ile birlikte anlamını “birini (telefonla) aramak” olarak düşünebilirsiniz.

antworten (jdm.)” şeklinde bir kısaltma gördüğünüzde de bu fiilin dativ bir nesne ile kullanılacağını anlayabilirsiniz. Bu fiil cevaplamak, cevap vermek anlamına gelmektedir. Bu kısaltma ile birlikte anlamını “birine cevap vermek” olarak düşünebilirsiniz.

Fiillerin hangi nesne ile kullanılacağı Türkçe düşünüldüğünde bulunabilse de istisnaları unutmamak gerekir.

Bir diğer sık kullanılan belgisiz zamir ise “bir şey” anlamına gelen “etwas” belgisiz zamiridir. Bu zamirin kısaltması ise “etw” dir. 

“auf jdn. / etw. warten” fiili ise “birini / bir şeyi beklemek” anlamına gelmektedir.

Sözlükte karşınıza çıkabilecek bir diğer kısaltma ise “ugs.” kısaltmasıdır. Bu kısaltma “günlük konuşma dili” anlamına gelen “umgangssprachlich” kelimesinin kısaltmasıdır. Bu durumda bu kelimenin ya da cümlenin günlük konuşma dilinde kullanıldığı belirtilmiş olur.

Özet

 1. m: Maskulin (der) 
 2. f: Feminin (die)
 3. n/nt: Neutral (das)
 4. pl.: Plural
 5. Nom.: Nominativ
 6. Akk:. Akkusativ
 7. Dat.: Dativ
 8. Gen.: Genitiv
 9. jmd: jemand
 10. jmdn. / jdn.: jemanden
 11. jmdm. / jdm.: jemandem
 12. etw.: etwas
 13. ugs.: umgangssprachlich
Almanca Kısaltmalar
Başa dön