False Friends Nedir?

Almanca’da bazı kelimeler yazılışı ve telaffuzu ile İngilizce’deki kelimelere benzerler. Bu nedenle bu benzer kelimelerin İngilizce’deki kelimeler ile aynı anlama geldiği düşünülür. Bazı kelimeler benzer ya da aynı anlama gelse de bazı kelimeler tamamen başka bir anlama gelebilir. Buna da “False Friends” adı verilir. Bu yazımızda Almanca-İngilizce arasındaki 10 False Friends‘e değineceğiz ve İngilizce kelimelerin asıl Almanca anlamları nedir bundan bahsedeceğiz.

1. Brand vs. der Brand

Her ne kadar bu iki kelime aynı yazılsa da anlamları birbirinden farklıdır. İngilizce’de “Brand” kelimesi “marka” anlamına gelirken, Almanca’da “der Brand” kelimesi “yangın” anlamına gelir.

die Marke” kelimesi ise Almanca’da “marka” anlamına gelir. 

2. Gym vs. das Gymnasium

En çok karıştırılan kelimeler arasında “Gym” ve “das Gymnasium” da yer almaktadır.

Gym” kelimesi İngilizce’de “spor salonu” anlamına gelir. Almanca’da yazılış ve telaffuzu benzer olan kelime ise “das Gymnasium” kelimesidir ve Almanca’da “lise” anlamına gelmektedir.

das Fitnessstudio” kelimesi ise Almanca’da “spor salonu” anlamına gelir. 

3. Ankle vs. die Enkel

Yazılışının yanı sıra telaffuzun benzerlik gösterdiği bir diğer kelime grubu ise “ankle” ve “die Enkel” dir. 

ankle” İngilizce’de ayak bileği anlamına gelirken “die Enkel” Almanca’da “torunlar” anlamına gelir. “ankle” kelimesinin Almanca karşılığı ise “der Knöchel” kelimesidir.

4. Gift vs. das Gift

Karıştırılmaması gereken en önemli kelimelerden biri de “Gift” kelimesidir. Bu kelime her iki dilde de aynı yazılır ve telaffuz edilir. 

Gift” İngilizce’de “hediye” anlamına gelirken, “das Gift” Almanca’da “zehir” anlamına gelir. “hediye” kelimesinin Almanca’sı ise “das Geschenk” kelimesidir.

5. Iced Coffee vs. der Eiskaffee

Bazı kelimeler bir dilde birçok farklı anlama gelebilir. “das Eis” kelimesi de bunlardan biridir. Bu kelimenin “buz” anlamının yanı sıra “dondurma” anlamı da vardır.

Almanya’da bir kafede “Eiskaffee” sipariş ettiğinizde ise gelecek olan buzlu kahve değil, dondurmalı ve genelde kremalı kahvedir.

Bu nedenle “Iced Coffee” ve “der Eiskaffee” aynı anlama gelmemektedir.

6. Cake vs. der Keks

Kek” anlamına gelen “cake” kelimesi İngilizce’de ilk öğrenilen kelimeler arasındadır. “der Keks” kelimesi yazılışı ile tam olmasa da telaffuzu ile İngilizce’deki “cake” kelimesine benzerlik gösterir. Fakat “der Keks” Almanca’da “kurabiye” anlamına gelir.

der Kuchen” kelimesi ise Almanca’da “kek” anlamına gelmektedir.

7. Rat vs. der Rat

Telaffuzları o kadar olmasa da yazılışları aynı olan kelimelerden biri de “rat” kelimesidir. Bu kelime İngilizce’de  “sıçan” anlamına gelirken, Almanca’da “tavsiye” anlamına gelir.

die Ratte” kelimesi ise Almanca’da “sıçan” anlamına gelir.

8. Sea vs. der See

sea” kelimesi İngilizce’de “deniz” anlamına gelir. Bunun Almanca’daki benzeri ise “der See” kelimesidir. Fakat bu kelime deniz değil göl anlamına gelir.

Almanca’da “deniz” anlamına gelen kelime ise “das Meer” kelimesidir. “die See” kelimesi de Almanca’da “deniz” anlamına gelir. Artikelin değişmesi ile kelime anlamı değişebilir. Bu nedenle kelimeleri artikelleri ile öğrenmek önemlidir.

9. to spend vs. spenden

spend” kelimesi İngilizce’de “harcamak” anlamına gelir. Genelde “zaman harcamak” ve “para harcamak” gibi kalıplar ile kullanılır. Almanca’da yazılış olarak buna benzeyen fiil ise “spenden” fiilidir, fakat harcamak anlamına gelmez. Bu fiil “bağışlamak” anlamına gelir.

Almanca’da para harcamak ve zaman harcamak kalıplarında kullanılan fiiller farklıdır. “Geld ausgeben” para harcamak anlamına gelirken, “Zeit verbringen” zaman harcamak anlamına gelir.

10. to study vs. studieren

Almanca’da en yanlış kullanılan fiiller arasında “studieren” fiili vardır. Yazılış olarak “to study” fiiline benzmesi sebebi ile “ders çalışmak” anlamında kullanılır.

to study” fiili İngilizce’de ders çalışmanın yanı sıra üniversitede öğrenim görmek anlamına da gelir. “studieren” fiili ise sadece üniversitede öğrenim görmek anlamına gelir, ders çalışma anlamı yoktur.

Almanca’da “lernen” fiili “öğrenmek” anlamının yanı sıra, ders çalışmak anlamını da taşır.

Almanca Karıştırılan Kelimeler
Başa dön