almancada nicht

“nicht” ile “kein” Arasındaki Fark

Almanca’da Cümleyi Olumsuzlaştırmak Almanca’da cümleyi olumsuzlaştırmak için “nicht” veya “kein” kullanılır. Hangi olumsuzluk öğesinin kullanılacağına cümlede olumsuzlaştıracak öğeye (isim, fiil, zarf, sıfat vs.) karar verilir. Bu yazıda “nicht” ile “kein” arasındaki farkı öğrenerek Almanca’da cümlelerin nasıl olumsuzlaştırıldığını öğreneceğiz. nicht Cümlede olumsuzlaştırılacak öğe belirli isim (artikelli isim), zarf, sahiplik bildiren kişi zamirleri (mein, dein vs.) ya da […]

Başa dön